martes, 8 de noviembre de 2016

ULF KARL OLOV NILSSON [19.510]


Ulf Karl Olov Nilsson

Ulf Karl Olov Nilsson. Nacimiento 13 de marzo de 1965 en Robertsfors, (Suecia), conocido como UKON, es un escritor y poeta sueco, licenciado psicólogo, licenciado psicoterapeuta, psicoanalista y traductor.

Nilsson creció en Umeå, pero trabajó en Gotemburgo. Se sienta en el consejo de redacción de las revistas Glade y Arche.

Bibliografía:

1990 – Kung-kung , Symposion
1992 – Psykokirurgi - en historisk översikt , 1992, tillsammans med Dariush Moaven Doust, 20p-uppsats.
1992 – Under det som inte förgår , Symposion
1994 – Vädrets hjärna , Symposion
1997 – Sändning , Symposion
1999 – Någons stöd , Symposion
2002 – Stammar , Symposion
2003 – Familjeoxymoronen , Oei-editör
2005 – Block , med efterord av Jonas (J) Magnusson, Symposion
2007 – Synopsis , innehåller CD med UKON och Njurmännen, Symposion
2008 – Kalender , Sanatorium förlag
2008 – Och solen går upp och solen går ned , Forlaget Attåt
2009 – Barndomstolen , Norstedts
2010 – Hjälp, vem är jag? – utdrag från en terapi , tillsammans med Caroline af Ugglas , Piratförlaget
2010 – Standardmodellen , CD utgiven på Kning disk, ett samarbete med Njurmännen
2011 – Brukaren , Norstedts
2011 – Handlingarna , med för- och efterord av Mara Lee, Drucksache
2013 – ? , Oei-editör
2014 – Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek , Norstedts
2016 – Glömskans bibliotek – en essä om demens, vansinne och litteratur, Norstedts
Översättningar:

2008 – Jacques Roubaud , Någonting svart , tillsammans med Jonas (J) Magnusson, Rámus förlag
2009 – Charles Reznikoff , Vittnesmål: Amerikas Förenta Stater (1885 - 1915) , Forlaget Attåt
2013 – Charles Reznikoff, Förintelsen , Rámus förlag
ENTERRADO VIVO

Mi vida era normal pero todo se echó a perder cuando
fui enterrado vivo.

Me levantaba por la mañana, desayunaba
y me cepillaba los dientes
pero luego fui enterrado vivo.

Tomaba el bus hacia y desde el trabajo pero luego
fui enterrado vivo.

Jugaba al tenis de mesa, fútbol, andaba en bicicleta, leía libros
y me soleaba en los veranos, limpiaba, hacía la comida, dormía
muy bien por las noches
pero luego fui de todas maneras enterrado vivo.

Mi vida era buena en general, era práctico, me libré del hambre
y la pobreza pero no me libré que me enterraran vivo.

Había sólo una cosa que quería evitar en mi vida y era
que fuese enterrado vivo.

Le pedí al médico que controlara si estaba realmente muerto
porque no quería que me enterraran vivo.

Le dije al médico que no sólo haga un control de rutina,
como tomar el pulso y controlar las pupilas sino que haga
un control riguroso y exhaustivo que realmente no de ninguna
manera vivía o podría comenzar a vivir y que no existía riesgo
que fuese enterrado vivo.

Le dije a mi esposa que debería velar mi cuerpo muerto el tiempo
suficiente para asegurarse de que nunca despertaría en el ataúd
y descubra que fui enterrado vivo.

Pero a pesar de todos mis esfuerzos, fui enterrado vivo.

La mayor parte de mi vida fue normal pero no el final
que fui enterrado vivo.

Me libré del robo, asesinato y maltrato, me libré de la tortura,
la silla eléctrica, la horca, el fusilamiento y romperme la rótula,
pero finalmente, fui enterrado vivo.

Me libré de la cárcel pero fui enterrado vivo.

Me libré de la guerra, pero no me libré de ser enterrado vivo.
Lo único que no quería era despertar a dos metros bajo tierra
y notar que yo no era
un cadáver sino un cuerpo enterrado vivo.

Pienso en mi vida ahora que estoy aquí y enterrado vivo.

Poesía Sueca Contemporánea. Ediciones de Baile del Sol, 2011.
Traducción de Hebert Abimorad.
Brevets situation

när jag ville skriva ned allt detta
förvanskades synen av det förmodade föremålet

plötsligt fanns det en bärande svaghet i rösten

trots alla vidtagna försiktighetsmått
en förlustens prosodi

inledningen till ett brott

*


kärleken tog slut
all sanning var utan föremål
jag visste inte at jag hade nyckeln
jag visste inte att jag hade räknat rätt

jag skrev ned allt detta
men någon jag älskat vände sig mot mig

och någon vara alla var du
och du gjorde det ostraffat

jag skrev: brevet är en dikt
jag skrev: allt detta
jag skrev: det ska alltid stå brevet istället för våldet

*


– kan du berätta om någon du dödat?
– ja, men jag hade redan skrivit ett långt brev om lyckan

– vem skrev du till?
– jag skrev till dem som var döda, aldrig till levande

– vad letade du efter?
– lemmars avtryck i bränd lera

– varför gjorde du det?
– därför att alla härmade mig

– varför gjorde du det aldrig, trots att du ville?
– jag ville göra en gåta av smärtan

*


att avstå, att avsäga sig

brevets två förutsättningar:

1° alla vill alltid bli älskade
2° alla vill bidra till det allmänna

det gällde alltså inte brevet
utan den betydelse jag gav det

så möttes offret och förövaren
också i fraseringen

jag skulle vända mig om flera gånger

*


brevets namn: förlust
en mångfald utan predikat

jag hade inte rätt
att skriva: kärlek obesegrad i strid
jag hade inte rätt ord för att skriva: dessa ord

istället skrev jag: viol
jag skrev: ensamhet

nu finns det inte längre

jag skrev: finns

jag skrev endast för matematikerna
men de skrattade åt mig
jag längtade hem
jag var ensam

jag hade aldrig sagt det förut på det är språket

*


jag hade drömt fel
jag drömde att du försökte säga ordet brev
men uttalade det: bred
och sedan: drev

jag drömde att någon vara alla var du

jag drömde att du såg brevet ligga på marken
du tog upp det

men du kunde inte läsa det

De: Stammar
Idioma: sueco

Die Situation des Briefs

als ich all das niederschreiben wollte
wurde der Anblick des vermuteten Gegenstands entstellt

plötzlich gab es eine tragende Schwäche in der Stimme

trotz aller ergriffener Vorsichtsmaßnahmen
eine Prosodie des Verlusts

die Einleitung zu einem Verbrechen


*


die Liebe nahm ein Ende
alle Wahrheit war ohne Gegenstand
ich wusste nicht, dass ich bereits den Schlüssel hatte
ich wusste nicht, dass ich richtig gerechnet hatte

ich schrieb all das nieder
aber jemand, den ich geliebt, wandte sich mir zu

und jemand war alle war du
und du machtest es ungestraft

ich schrieb: der Brief ist ein Gedicht
ich schrieb: all das
ich schrieb: es wird immer der Brief statt der Gewalt stehen


*


„kannst du von jemandem erzählen, den du getötet hast?“
„ja, aber ich hatte schon einen langen Brief über das Glück geschrieben“

„an wen schriebst du?
„ich schrieb an jene, die tot waren, nie an Lebende“

„wonach suchtest du?“
„nach dem Abdruck von Gliedern in gebranntem Ton“

„warum tatst du das?“
„weil mich alle nachahmten“

„warum tatst du das nie, obwohl du wolltest?“
„ich wollte aus dem Schmerz ein Rätsel machen“


*


zu verzichten, zu entsagen

die beiden Voraussetzungen des Briefs:

1° alle wollen immer geliebt werden
2° alle wollen zum Allgemeinen beitragen

es ging folglich nicht um den Brief
sondern die Bedeutung, die ich ihm gab

so begegneten sich das Opfer und der Täter
auch in der Phrasierung

ich sollte mich mehrmals umdrehen


*


der Name des Briefs: Verlust
eine Vielfalt ohne Prädikat

ich hatte kein Recht 
zu schreiben: Liebe ungeschlagen im Kampf
ich hatte nicht das richtige Wort um zu schreiben: diese Worte

stattdessen schrieb ich: Veilchen
ich schrieb: Einsamkeit

jetzt gibt es das nicht mehr

ich schrieb: gibt

ich schrieb allein für die Mathematiker
aber sie lachten mich aus
ich sehnte mich heim
ich war einsam

ich hatte das nie zuvor in dieser Sprache gesagt


*


ich hatte falsch geträumt

ich träumte, dass du versuchtest, das Wort Brief zu sagen
es jedoch aussprachst: briet
und dann: trief

ich träumte, jemand war alle war du

ich träumte, du sahst den Brief auf der Erde liegen
du hobst ihn auf

aber du konntest ihn nicht lesen

Idioma: alemán
Aus dem Schwedischen von Paul Berf

UTAN TITEL

Du tycker att allt är dåligt men det kommer att bli mycket sämre.
Du tror att du är intelligent men det är du inte. 
Du tror att du är intressant men du är tråkig. 
Du tror att du är snygg men du är ful. 
Du tror att du är snäll men du är elak. 
Du säger att du är mobbad men det är du själv som mobbar. 
Du tror att du kan prata franska men det kan du inte. 
Du tror att du utvecklas och blir bättre men du lär dig ingenting. 
Du säger att du är kär men du verkar inte kär. 
Du tror att du kommer att bli piggare men det blir tvärtom. 
Du säger att du älskar dina barn men det där är bara skitsnack. 
Du säger att du ska ta semester men du har slut på semesterdagar. 
Du säger att du är hotad men det är du själv som är hotfull. 
Du hoppas att du ska tjäna mer pengar men det begriper man ju hur det blir med den saken. 
Du tycker att naturen är nedsmutsad men allt kommer att bli ännu skitigare. 
Du tycker att världen är orättvis men det är ingenting mot hur det kommer att bli. 
Du tycker att hålet i ozonskiktet är stort men det kommer att bli ännu större. 
Du tror att du är en bra poet men det är du inte. 
Du säger att du ät kåt men det där är bara inbillning. 
Du tycker att klimatet är dåligt men det kommer att bli värre. 
Du tycker att det är mycket terror och krig men det här är bara början. 
Du tycker inte att du är speciellt fet men det är du. 
Du säger att du är glad men du verkar inte glad. 
Du tror att du lever men du är död.
Du tror att människor gillar dig men det gör dom inte. 
Du tror att du är uppskattad på jobbet men egentligen är du helt oduglig. 
Du säger att andra är aggressiva men det är du som är aggressiv. 
Du tror att du är kul och crazy men i själva verket är du en fjant. 
Du tror att du är beläst och klok och skriver bra men du är helt enkelt fullständigt ointressant.

De: Synopsis

Idioma: suecoUNTITLED

You think things are bad but it's gonna get much worse.
You think you are intelligent but you're not.
You think you are interesting but you are boring.
You think you are good looking but you are ugly.
You think you are nice but you are nasty.
You think you can speak French but you can't.
You think you are going to develop and improve but you are not learning anything.
You say you are in love but it doesn't seem like it.
You say you love your children but that's bullshit.
You say you are going on holiday but your holidays are over.
You say you are threatened but you're the one who is threatening.
You think nature is polluted but everything will only get shittier and shittier.
You think the world is unfair but that's nothing compared to what lies ahead.
You think the hole in the ozone layer is big but it's gonna get bigger.
You think you are a good poet but you are not.
You say you are horny but that's just your imagination.
You think there's a lot of terror and war but this is just the beginning.
You think you are not that fat but that's just what you are.
You say you are happy but you don't seem happy.
You think you are alive but you are dead.
You think people like you but they don't.
You think you are appreciated at work but in fact you are completely worthless.
You say others are aggressive but you're the aggressive one.
You think you are cool and crazy but in fact you are a fake.
You think you are learned and wise and write well but in fact you are completely uninteresting.

Translated into English by Fredrik Hertzberg, Karri Kokko, and Leevi Lehto
Idioma: inglésMED TITEL

Jag är hellre glad än ledsen. 
Jag har hellre vanlig hosta än lungcancer.
Jag vill helst inte känna mig ensam och övergiven.
Jag är hellre mätt än jag är hungrig.
Det är bättre att vara frisk än att vara sjuk.
Det är bättre att ha två armar och två ben än att inte ha det.
Det är bättre att ha ett arbete än att inte ha det.
Det är bättre att vara rik än att vara fattig.
Det är bättre att vara ung än gammal.
Det är bättre att döda än att bli dödad. 
Det är bättre att leva än att inte leva.
Det är bättre att vara smart än att vara dum.
Det är bättre att göra karriär än att inte göra det.
Jag vill inte bli misshandlad och våldtagen.
Jag vill helst inte bli alkoholist.
Jag vill helst inte bli handikappad.
Jag vill att mina relationer till andra människor ska betyda någonting.
Det är bättre att klara av saker än att inte göra det.
Det är bättre att vara man än kvinna.
Det är bättre att vara lång än kort.
Det är bättre att vara omtyckt än att inte vara det.
Alla som inte vill ha barn är konstiga.
Alla som slåss och bråkar är störda.
Det är bättre att ha läst Den gudomliga komedin än att inte ha gjort det.
Det är bra att ha gjort många och långa resor och sett världen.
Jag vill helst kunna njuta av livet.
Det är bättre att vara född i Europa än i Afrika.
Fred är bättre än krig.
Demokrati är bättre än diktatur. 
Jag vill inte bli strypt.
Jag vill inte brinna upp.
Jag vill inte drunkna. 
Jag vill gärna göra någonting meningsfullt med mitt liv.
Det är bättre att ha gjort mycket än att ha gjort lite.
Jag blir gärna av med min huvudvärk. 
Jag är hellre lycklig än olycklig.
Varmt och soligt väder är bättre än kallt och regnigt.

Extraído de: Synopsis

língua: sueco
TITLED

I would rather be happy than sad.
I'd rather have a common cold than lung cancer.
I'd rather not feel lonesome and deserted.
I'd rather feel full than hungry.
It's better to be well than to be ill.
It's better to have two hands and two legs than not to have them.
It's better to have a job than not to have one.
It's better to be rich than poor.
It's better to be young than old.
It's better to kill than to be killed.
It's better to be alive than not.
It's better to be smart than stupid.
It's better to have a career than not to have one.
I don't want to be assaulted and raped.
I'd rather not become an alcoholic.
I'd prefer not to become handicapped.
I want my relations with other people to mean something.
It's better to be able to cope with things than not.
It's better to be a man than a woman.
It's better to be tall than short.
It's better to be liked than not.
Those who don't want to have children are strange.
All those who fight and quarrel are disturbed.
It is better to have read the Divina Commedia than not to have read it.
It's great to have traveled much and widely and to have seen the world.
I would prefer to enjoy life.
It's better to have been born in Europe than in Africa.
Peace is better than war.
Democracy is better that dictatorship.
I don't want to get strangled.
I don't want to burn up.
I don't want to drown.
I'd like to do something meaningful with my life.
It's better to have done a lot than to have done little.
I'd like to get rid of my headache.
I'm rather happy than unhappy.
Warm and sunny weather is better than cold and rainy weather.

Translated into English by Fredrik Hertzberg, Karri Kokko, and Leevi Lehto
língua: inglês
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario