martes, 29 de noviembre de 2016

PETER BILÝ [19.662]


Peter Bilý

Peter Bilý (1978, Eslovaquia) es autor de cuatro novelas y cuatro libros de poesía. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. En castellano fue publicada la antología de su poesía bajo el título En el cautiverio de la imagen (Amargord, 2012). En su país natal sus libros han recibido varios premios nacionales y su obra, ampliamente recibida por lectores, no ha estado exenta de controversias y reacciones negativas del sector conservador del país, especialmente por parte de la Iglesia Católica.

Obra

Novela

2012 - Inzerát na život, ktorý som nechcel žiť, (El anuncio para una vida que no quise vivir)
2007 – Don Giovanni
2005 – Vzbura anjelov, (La rebelión de los ángeles)
2004 – Démon svätosti, (El demonio de la santidad)

Poesía

2009 – Nočné mesto (La ciudad de noche)
2006 – Posledná siesta milencov (La última siesta de los amantes)
2002 – V zajatí obrazu (En el cautiverio de la imagen)
2001 – Spomalené prítmie (La penumbra ralentecida)

Premios

Premio de la revista Knižná revue: Libro del año 2007 (Don Giovanni)
Premio de la editorial Slovenský spisovateľ 2004 (Démon svätosti)
Premio de Rudo Sloboda Rubato 2001 (Spomalené prítmie)
2º finalista del Premio de Ivan Krasko 2001 (Spomalené prítmie)
2º finalista del premio de Perla Bžochová 2001 (traducción, G. Apollinaire: Bestiario o Cortejo de Orfeo)

La poesía de Peter Bilý se alinea con la corriente maldita de la modernidad. Su estilo oscila entre un perfecto dominio de las formas clásicas (cultiva variantes del soneto y de estrofas orientales como el sijo coreano o la tanka japonesa) y un verso libre deliberadamente desnudo e, incluso, abrupto.Traducción Alejandro Hermida de Blas


insomnio 

Un solo violín y miles de arcos, 
y en la noche una octava acosada. 
¿Qué dejó de nosotros el encanto? 
Los tristes sexos de arpas borrachas. 

Trajo el vacío un descubrimiento. 
Tu nómada grabó en plata en su poema: 
que la eternidad vive un momento 
y el infinito no dura apenas. 

Ya tienes nada de lo que querías; 
una música sosa, crudos cuerpos 
y un canon vuelto patas arriba. 

El nudo gordiano siempre te corta. 
Queda el cliché: sólo es su dueño 
aquel que de sí mismo se enamora.nespavost’ 

Tisíce slákov, iba jedny husle 
a cez hlas nocou štvaná oktáva. 
Čo ostalo z nás po falošnom kúzle? 
Opité harfy a ich smutné pohlavia. 

Aj prázdno odhalilo niečo. 
Tvoj tulák vtlačil striebro do básne: 
že príliš krátko trvá večnosť 
a nekonečná sú dnes dočasné. 

Tak máš nič z toho, čo si chcela; 
bezduchú hudbu, kruté telá 
a kánon obrátený naruby. 

Gordický uzol ťa vždy pretne. 
Ostane klišé: vyhrá len ten, 
kto sa do seba opäť zaľúbi.el adormecimiento 

Las dudas se cuajaron 
un minuto antes de la tregua. 
Cero detrás de cero. 
En qué va a creer quien ya no crea. 

Los ojos de la virgen 
con vieja nobleza miran lelos. 
Seguir así de incógnito 
y dejar desangrarse los cielos. 

Luna sobre la costa. 
Minutos de hotel de mala vida. 
La lengua de Babel. 

Eran bellos mientras nos dolían.usínanie 

Pochybnosť ustrnula 
minútu pred láskavým prímerím. 
Za nulou ďalšia nula. 
A čomu veriť, keď už neverím. 

Cez oči hlúpej panny 
sa díva vyvetraná noblesa. 
Ostať v nej nespoznaný. 
A nechať vykrvácať nebesá. 

Lunenie na pobreží. 
Minúty v hodinovom hoteli. 
Reč v Babylonskej veži. 

A boli krásne, kým nás boleli.


la realidad 

Por la calle camina una florista marchita. Un poco más allá la espera 
una joven peluquera con una bolsa llena de pelo cortado. 
Juntas lo echarán al contenedor repleto de desperdicios 
del día anterior. 

Y a mi lado hay una pequeña aristócrata mirando 
el escaparate de una joyería. Es una de esas que esconden su sangre
roja y caliente. 

Mañana mis amigos robarán esa joyería 
y a mí me quedará la impresión de que las tres 
                                                              sentirán el deseo de un poema 
pero sólo 
                          sobre el papel.
skutočnost’

Ulicou kráča vädnúca kvetinárka. O kúsok ďalej ju čaká 
mladá kaderníčka s taškou plnou ostrihaných vlasov. 
Spoločne ich zahodia do kontajnera plného včerajších 
odpadkov. 

A vedľa mňa stojí malá aristokratka zahľadená 
do výkladu zlatníctva. Je jednou z tých, čo taja, že má horúcu, 
červenú krv. 

Zlatníctvo zajtra moji kamaráti vykradnú 
a mne ostane pocit, že všetky tri 
                                                     budú chcieť básne, 
ale stále iba 
                       na papieri.ladrón de sombras 
preludio 

A la hija que no tuvo tiempo de nacer ya no le haré de intérprete, 
ella no me explicará la diferencia entre huida y fuga, no romperá 
la vitrina con inertes figuritas 
                                                      en el medio 
y no disipará mis dudas sobre lo ya pasado. 

Nos cruzan las calles estrechas, tortuosas, 
                                                           de la ciudad desconocida 
y tú no quieres que le revele 
los acordes del carillón herrumbroso, 
el pentagrama y la digitación: 

lo que no entiendo me explicará en secreto, 
justificará al niño desnudo que antes fue anciano sin piernas 
que bajaba la escalera de caracol huyendo 
                                                                              de sí mismo. 

Y así, mordido por tu cicatriz, me encojo.zlodej tienov
predohra 

Dcéru, ktorá sa nestihla narodiť, už nepretlmočím, 
nevysvetlí mi rozdiel medzi útekom a fúgou, nerozbije 
vitrínu s nehybnými figurínami 
                                                       uprostred 
a z toho, čo bolo, ma nezbaví pochybností. 

Prechádzajú nami úzke, krivolaké ulice 
                                                       z neznámeho mesta, 
a ty nechceš, aby som jej prezradil 
akordy hrdzavej zvonkohry, 
osnovu a prstoklad: 

to, čo nechápem, ma samo potajomky zdôvodní, 
ospravedlní nahého chlapca, ktorý bol starcom bez nôh 
utekajúcim dole točitými schodmi, 
                                                              zo seba. 

A tak sa chúlim uhryznutý tvojou jazvou.carillón herrumbroso, pentagrama 
y digitación I 

Solía llevar un pesado manojo de llaves 
Las puertas me esquivaban a lo lejos 

En sueños acompañaba a los moribundos 
Las viudas jóvenes me lo agradecían 

Llorón cortador de cebollas 

—¿Qué valores? 
Preguntó aquel que contaba con los dedoshrdzavé zvonkohry, osnova 
a prstoklad I 

Nosieval som zväzok tažkých klúčov 
Dvere sa mi zdiaľky vyhýbali 

V spánku som vyprevádzal umierajúcich 
Mladé vdovy mi boli za to povďačné 

Ufňukaný krájač cibúľ 

— “Aké hodnoty?” 
pýtal sa ten, čo rátal na prstochcarillón herrumbroso, pentagrama 
y digitación II 

Amazona nocturna 
y bajo ella 
un hipnótico incómodo 
violonchelo 

A horcajadas sobre la cabeza 
de un unicornio manso 

Con mis dedos manoseaba sus fotos 
de mis conciencias descoloridas 

Así solían ser los despertares en el expreso de la mañana 

Y había aún más trenes 

El violinista desafinado 
estiró las cuerdas 
hasta romperse él mismo 

Y cuando toqué a la puerta 
del compartimento desvalijado 

la apasionada canción de cuna 
ya no me sirvió de nadahrdzavé zvonkohry, osnova 
a prstoklad II 

Nočná jazdkyňa 
a pod ňou 
uhrančivé nepohodlné 
violončelo 

Rozkročená nad hlavou 
plachého jednorožca 

Prstami som jej šmátral po fotkách 
z mojich vyblednutých svedomí 

Také boli prebúdzania v rannom rýchliku 

A boli aj iné vlaky 

Rozladený huslista 
naťahoval struny 
až kým sám nepraskol 

A keď som búchal do dverí 
na vykradnutom kupé 

melódia z vášnivej uspávanky 
mi už bola naničcarillón herrumbroso, pentagrama 
y digitación III 

Los hijos dispersos del espíritu del mediodía

(: con el dedo roto hacer un gesto 
al botón de una flor de primavera :) 

(: con cristal graduado inflamar 
una fibra del sombrero de paja :) 

Mostrar el norte a la brújula 
Cara al norte 

¿A quién más hay que olvidar?hrdzavé zvonkohry, osnova 
a prstoklad III 

Rozutekané deti Poludnice

(:Zlomeným prstom kývnuť 
na gombík jarného kvetu:) 

(:Dioptrickým sklíčkom zapáliť 
steblo zo slameného klobúka:) 

Strelke ukázať sever 
Na sever 

Koho ešte zabudnúť?carillón herrumbroso, pentagrama 
y digitación IV 

Tuve que cambiar de tema 
La melodía ya estaba muy oída 
El ritmo sonaba a antiguo 

No hay “mysterium iniquitatis” 

Por eso también yo me desgañité a placer:

—Te abrirán con la clave de fa —
Te quebrarán la interrogación invertida —
Te absolverán con la mano del ahogado 

(Y si buscas conclusión, deja tu número)hrdzavé zvonkohry, osnova 
a prstoklad IV 

Musel som zmeniť témy 
Melódia bola obohraná 
Rytmus znel starosvetsky 

Žiadne “mysterium inquitatis” 

A tak som si schuti aj ja zavrieskal: 

— Odomknú ťa basovým kľúčom — 
Zlomia v tebe obrátený otáznik — 
Rozhrešia ta rukou utopeného 

(A keď budeš hľadať pointu, nechaj číslo)carillón herrumbroso, pentagrama 
y digitación V 

Un poco más de cocaína 
                                        que de costumbre 
y el querubín descalzo hizo bailar los altares 

Yo traducía la lengua de signos del suicida 
gestos confusos, poses cifradas 
(No hablaban de nosotros)

¿La indiferencia de los entusiastas?

Del viaje de novios él volvió 
casi como virgen engañado 

mientras el sexo de ella 
recordaba un poco una malévola 
sonrisa


hrdzavé zvonkohry, osnova 
a prstoklad V 

Trochu viac kokaínu 
                                       ako zvyčajne 
a bosý anjelik roztancoval oltáre 

Prekladal som posunkovú reč samovrahov 
zmätené gestá, zašifrované pózy 
(Nevraveli o nás)

Ľahostajnosť nadšených? 

On sa zo svadobnej cesty vrátil 
takmer ako oklamaný panic 

a jej pohlavie pripomínalo 
tak trochu zlomyseľný 
úsmevcarillón herrumbroso, pentagrama 
y digitación VI 

Era como esperar castidad 
de unas brasileñas danzantes 
en Carnaval 

Igual que derretir 
las noches polares 
con samba siberiana 

Como cuando el camino helado 
se echa a correr tras los talones ensangrentados 
del peregrino 

Los escalones crujen 
unos con otros 

pero 
aún 

puedes elegirhrdzavé zvonkohry, osnova 
a prstoklad VI 

Bolo to ako čakať celibát 
od tancujúcich karnevalových 
Brazílčaniek 

Ako roztápať 
polárne noci 
sibírskou sambou 

Ako keď sa zľadovatelá cesta 
rozbehne za krvavými pätami 
pútnika 

Schody do seba 
vŕzgajú 

ale 
stále 

máš 
na výber

-

No hay comentarios:

Publicar un comentario