martes, 29 de noviembre de 2016

NORÁ RUŽIČKOVÁ [19.660]


Nóra Ružičková

Nacida en 1977 en Eslovaquia, en la capital, Bratislava, es artista plástica y audiovisual además de poeta. Estudió pintura y grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Bratislava, donde en la actualidad enseña. Ha publicado los poemarios Micronautas (1998), Urdimbre y ataque (2000), Amorfia (2004), Parcelación del aire (2007) y Exploración costera (2009), así como el libro experimental Trabajos & intimidad (2012), en el que deconstruye el lenguaje de la vida cotidiana. También ha traducido poesía alemana contemporánea. Su propuesta poética, caracterizada por la sobriedad expresiva, la hondura autoanalítica y la contención emotiva, es una de las más sólidas y coherentes de su generación.Traducción Alejandro Hermida de Blas


El árbol vuelve a guardar lo brotado bajo la corteza 
El ojo vuelve a guardar la lágrima bajo el párpado 
El espejo refleja mi mirada Por una vez 
La mirada no se encuentra con la mirada


*


Strom si povyháňané vťahuje naspäť pod kôru 
Oko vťahuje slzu naspäť pod viečko 
Zrkadlo môj pohľad odrazí Raz 
Pohľad sa minie s pohľadom


*En algún lugar
siguen meciéndose arriates enteros 
una luz intensa atraviesa tulipanes 
y diluye sus frágiles contornos 
yo sigo respirando 
grandes dosis de aire 
coloreado de rojo 
(es beneficioso o es perjudicial) 
… 

gritar puede hacerlo otro 
(en vez de) 
gritar en vez de alguien — 
otro gritar en vez de otro — 
en vez de uno mismo 
gritar se puede otra cosa 
(en vez de) 
si es que hemos olvidado 
si es que no sabemos 
cómo y qué hay que gritar 
en ese caso 
se puede gritar otra cosa (en vez de) 
gritar en vez de otro — otra cosa 
(en vez de) 
olvidar y en el grito 
sonar extraña — ajena a una misma 
… 

en algún lugar se mecen arriates enteros 
un alto navío — el sonido 
se parte por el medio 
dentro se mete el agua 
(el agua — en vez de)


niekde

sa ešte stále hojdajú celé hriadky 
prudké svetlo presvecuje tulipány 
a rozpúšťa ich krehké obrysy 
ešte stále dýcham 
veľké dávky vzduchu 
sfarbeného na červeno 
(pomáha to alebo to škodí) 
... 

kričať môže aj ktosi iný 
(namiesto) 
kričať namiesto kohosi — iného 
kričať namiesto iného — 
namiesto seba 
kričať možno aj čosi iné 
(namiesto) 
ak sme zabudli 
ak nevieme 
ako a čo treba kričať 
v takom prípade 
dá sa kričať aj iné (namiesto) 
kričať namiesto iného — kričať iné 
(namiesto) 
zabudnúť a čudne zaznieť 
vo výkriku — nesvoja 
... 

niekde sa hojdajú celé hriadky 
vysoká loď — zvuk 
sa zlomí uprostred 
dnu sa vleje voda (voda — 
namiesto)Barcas 

hablas delimitado. tus palabras 
tienen una duración exactamente definida 
sólo la cantidad de tiempo obligatoria 
sólo la cantidad de espacio imprescindible 
recortadas justo al límite 
talladas en madera dura y mate 
traen sus significados 
envueltos en tela encerada 
tus frases siempre tienen dirección 
y acaban allí donde apuntaban 
sequedad. ni una gota de agua traicionera. sólo yo 
me vierto en tus cauces, cañadas, lechos 
desgasto, erosiono, empapo. mezo 
tus barcas, las arrastro. y yo misma no sé adóndečlny 

hovoríš ohraničené. tvoje slová 
majú presne vymedzené trvanie 
len nevyhnutné množstvo času 
len najnutnejšie množstvo priestoru 
urezané tesne pri okraji 
vysekané z tvrdého matného dreva 
nesú svoje významy 
zabalené do impregnovaného plátna 
tvoje vety vždy niekam smerujú 
a končia tam, kam mali namierené 
suchosť. ani kvapka zradnej vody. len ja 
sa vlievam do tvojich korýt, žľabov, riečísk 
rozmývam, podomieľam, presakujem. hojdám 
tvoje člny, unášam. a sama neviem kamenlaces discretos

después de un invierno de planos complicados 
llenos de pasillos tortuosos débilmente iluminados 
por fin salimos a la luz también nosotros 
titubeantes como si alguien 
nos acabara de sacar de sus mangas llenas de humo 
con mirada exangüe afrontamos 
el resplandor despiadado 
dejamos que en la lengua 
nos estalle un día tras otro 
explosiones a cámara lenta 
tamizadas por miles 
de tupidas pantallas: puro cliché 
el aliento oculto durante meses 
en terciopelo ardiente como brasas 
pero ahora ya no 
ahora todo vuelve a ser terso 
sin costuras sin voluntad 
y en un estante reposan ya nuestros corazones 
provistos de un brillante vidriado 
y de un tema legible con facilidaddiskrétne spoje 

po zime s komplikovaným pôdorysom 
plným krivolakých sporo osvetlených chodieb 
napokon vychádzame aj my najavo 
tápavo akoby nás niekto práve 
vytriasol zo zadymených rukávov 
odkrveným pohľadom čelíme 
neľútostnému jasu 
nechávame si na jazyku 
vybuchovať deň po dni 
explózie v spomalenom zábere 
precedené cez tisícky 
husto tkaných plátien: číre klišé 
dych po celé mesiace zašitý 
v tlejúcom zamate 
ale teraz už viac nie 
teraz je všetko znovu hladké 
bez švov bez vôle 
a na polici už ležia naše srdcia 
opatrené lesklou glazúrou 
a ľahko čitateľným motívom
luces 

toda la noche pasé bañada en tu aliento 
tibio e insistente 
un tiempo inacabable estuve transformándome 
en durmiente abrupta orilla 
cayendo cayendo a través de mi espejo 
sin poder alcanzar 
tu fondo movedizo 
por todas las capas del cielo invertido 
un tiempo inacabable 
estuvieron desprendiéndoseme las placas pesadas del cielo 
me estuve desnudando de piel crepuscular 
de plomo ennegrecido 
y a las luces les salían largos cabellos dorados
que yo peinaba toda una eternidad 
inclinada sobre la superficie cerrada 
saltaban de ellos chispas caían 
al agua oscura 
caían apagándose en un susurrosvetlá 

celú noc ma obmýval tvoj dych 
vlahý a naliehavý 
nekonečne dlho som sa menila 
na strmé spiace pobrežie 
padala padala som svojím zrkadlom 
a nemohla som dopadnúť 
na tvoje bludné dno 
cez všetky vrstvy inverzného neba 
nekonečne dlho 
padali zo mňa ťažké pláty oblohy 
zvliekala som sa zo súmračnej kože 
zo sčernetého olova 
a svetlám rástli dlhé zlaté vlasy 
ktoré som celú večnosť česala 
sklonená nad uzavretou hladinou 
odletovali z nich malé iskry padali 
do tmavej vody 
padali a šumiac zhasínali
parque público 

ruedan las palabras como gotas de agua por plumaje lustroso 
me pierdo en la piel del extranjero de inciertos contornos. sobrante 
del cual al mediodía elevo una carpa resplandeciente 
arrojo las malas hierbas sarnosas a la brumosa orilla del habla 
me cruzo con el día de hoy, casual transeúnte 
en la periferia del ayer. me arrastro hasta el parque público 
donde: no establezco contactos, no echo raíces 
no desenvuelvo lo iniciado, no me dejo alimentar 
no doy las gracias, no saludo, sólo respiro queda 
e ininterrumpidamente, de modo que no es posible decir con seguridad 
a cuál de las muchas especies pertenezco
verejný park 

kotúľajú sa slová ako kvapky vody po namastenom perí 
strácam sa v splývavej koži cudzinca. nadbytok 
z ktorého napoludnie vztyčujem jagavý šiator 
vyháňam prašivú burinu na zahmlený breh reči 
míňam sa s dneškom, náhodným okoloidúcim na periférii včerajška. vlečiem sa do verejného parku 
kde: nenadväzujem kontakty, nezapúšťam korene 
nerozvíjam načaté, nenechávam sa kŕmiť 
neďakujem, nezdravím, len ticho neprerývane 
dýcham, takže sa nedá s určitosťou povedať 
ku ktorému z mnohých druhov vlastne prináležímla historia de otro

cada singularidad 
reemplazarla por una palabra 
cada palabra

reemplazarla por otra 
concentrarse en el detalle 
paso a paso 
palabra por palabra 
transformar la propia historia 
en la historia 
transformar el propio miedo 
en el miedo de otro


*

el miedo
a no poder salir
del reducido cuarto 
sin puertas ni ventanas 

donde no es posible respirar 

donde no es posible no pensar 
en la orilla del mar 

la línea —fina discontinua 
diluida oculta 
casi nada 
o tal vez sí—

*

aprenderse de memoria 
la mancha 
en el techo 
encima de la cama

verla 
aunque no estuviese ahí

como la flor 
en el jarrón 
sobre la mesa 

se abre

difunde aroma 
angustia 

aprenderse de memoria 
y no abandonar 
la vida 
delimitada 
por el borde de la mancha


príbeh niekoho iného 

každú jednotlivinu 
nahradiť slovom 
každé slovo

nahradiť iným slovom 
sústrediť sa na detail 
krok za krokom 
slovo po slove 
premieňať svoj príbeh 
na príbeh 
premieňať svoj strach 
na strach niekoho iného


*


strach
že sa nedostanem 
zo stiesnenej izby 
bez okien a bez dverí 
kde sa nedá dýchať 
kde sa nedá nemyslieť 
na morské pobrežie 
čiara — tenká prerývaná 
rozmývaná zahládzaná 
takmer nič 
alebo predsa —


*


naučiť sa naspamäť 
škvrnu 
na strope 
nad posteľou

vidieť ju 
aj keby tam nebola 

ako kvetinu 
vo váze 
na stole 

roztvára sa

šíri vôňu 
úzkosť 

naučiť sa naspamäť 
a neopúšťať 

život 
ohraničený 
okrajom škvrnylínea costera 

los sonidos después de despertar 
cuando aún no sé 
distinguir 
uno de otro 

no sé determinar 
con certeza 
el causante 
la fuente 
la distancia 
del evento sonoro 

aún en la oscuridad 
de la mañana 
me despierto oyendo 
cómo alguien suspira cerca de mí 

tal vez hasta sea yo 

me lleva un instante 
tranquilizarme 

asegurarme 
de que no soy yo 
de que no está cerca

de que no suspira 
sino que suena la radiopobrežná línia 

zvuky tesne po prebudení 
kým ešte neviem 
odlíšiť 
jeden od druhého 

neviem s istotou 
určiť 
pôvodcu 
zdroj 
vzdialenosť 
zvukovej udalosti 

v rannej 
ešte tme 
sa prebudím na to 
ako niekto blízko mňa vzlyká 

možno dokonca ja 

chvíľu mi potrvá 
kým sa upokojím 

kým sa uistím 
že nie ja 
že nie blízko 

že nevzlyká 
ale hrá rádio
.

No hay comentarios:

Publicar un comentario