miércoles, 13 de abril de 2016

AIMERIC DE BELENOI [18.431]


AIMERIC DE BELENOI

Nació en Lesparra, distrito de Burdeos, Francia. Fue clérigo, se hizo juglar y compuso bonas cansos e bellas e avinens, según relata la Vida, que nos enseña que fue sobrino de Peire de Corbiac. Anduvo en las cortes de Tolosa, Provenza, Aragón, Castilla, Rosillón, Italia del Norte. Parece que murió en Cataluña. — Una veintena de poesías, escritas entre 1217 y 1242: trece cansos, dos composiciones religiosas, (hic, I y II), un canto de cruzada, un descort, un planh y dos sirventeses.

(Cf. Boutière, Biogr., p. 255 s.; Dumitrescu, Aimeric, p. 7 ss.; Jeanroy, Poésies I, p. 331; Diez, Leben und Werke, p. 448 ss.)


Dumitrescu, Maria. Poésies du troubadour Aimeric de Belenoi. Paris: Société des Anciens Textes Français, 1935.
Código: 009,001 Autor: Aimeric de Belenoi Género: Planh Número: XII


Ailas ! per que viu lonjamen ni dura

I

Ailas ! per que viu lonjamen ni dura
Selh que totz jorns ve creysser sa dolor ?
Qu'er son tornat tug li mey gaug em plor,
Per un felh dol que dins mon cor s'atura,
Qu'ey non es joys tan grans, quan m'o cossir,
Que·l dol qu'ieu ai me pogues eschantir.
Per so non puesc motz ni sos acordar,
  Qu'om, quan plora, no pot ges be chantar.

   
II
 
Chantar m'ave tot per aital natura
Cum lo signes, que chanta ab dolor 
Quan mor : et ieu chan, planhen mon senhor 
Que ai perdut, ab dol et ab rancura,
Nono Sanchitz, per cuy degra morir
Quan lo perdiey, s'om se degues aucir :
Que, quant hom pert son bon senhor e quar,
  Degra morir, pus mays no·l pot cobrar.
   
 
III
 
Ja no diray tan gran dezaventura,
Senher Nono — si tot m'ai gran dolor —
Que siatz mortz, quar diria folhor :
Qu'aysselh es mortz, de cuy Dieus non a cura.
Mas Dieus vos a mandat a se venir,
Quar saubes luy e Joy e Pretz servir.
E silh son mort, que·us solion amar,
  Que·us an perdut, Senher, ses recobrar.
   
 
IV

Ab vos es mortz Sens, Franquez' e Mezura
Per que totz hom en deu aver dolor ; 
E tug bon ayp que tanhon a Valor
Moron ab vos, per que reviu Falsura 
Say, entre selhs que no s'en fan grazir.
Mas qui vol pretz, e·ls vostres faigz se mir,
Qu'aissi sabra Dieu e pretz guazanhar,
  E si mezeys e tota re honrar.
   

V
 
Ar puesc ben dir que totz lo mons pejura :
Qu'ey non es joys que non torn en dolor,
Mas sol de·l ric joy de nostre Senhor ; 
Per que·m par folhs qui enten ni s'atura 
En autre joy, mas en Dieu obezir. 
Segle caitiu ! ab dolor faitz fenir 
Totz vostres faigz ; per qu'om no·s deu fizar
En vostr' amor, mas, per son benestar.
   
 
VI
 
Senher Nono, de vos puesc per ver dir
Qu'anc non l'ames, mas quan per Dieu servir,
E per los sieus enantir et honrar,
  E per los mals confondr' ez abaissar.
   

VII

Senher, Dieu prec la vostr' arma ampar,
  Que sai m'avetz pro layssat que plorar.


***


Dumitrescu, Maria. Poésies du troubadour Aimeric de Belenoi. Paris: Société des Anciens Textes Français, 1935.
Código: 009,003 Autor: Aimeric de Belenoi Género: Canso Número: IAissi quo·l pres que s'en cuja fugir

I

Assi quo·l pres que s'en cuja fugir
Quant es estortz et hom pueys lo repren
E li dobl' om son perilos turmen,
Cugey ab genh de la preizon eyssir
D'Amor, que m'a tan duramen repres,
Que per nulh gienh estorser no·lh puesc ges.
Anc mai no fuy en tan mala preizo
  Que sens ho gienhs no·m pogues tener pro.
   

II
 
Per aital gienh mi fetz mos sens partir
De son pays, que no vis son cors gen — 
Quays qu'oblit om so que no ve soven !
Mas anc mos sens no·ys poc tant afortir
Que·m giet de·l cor selha que m'a conques,
Don cug murir, si no·m socor Merces :
Que mos cors m'es miralhs de sa faysso,
  Per que·l fugirs no·m fa re, si mal no.
   

III
 
Que tot quan deu az Amor abelhir
E tot quan tanh a leyal pretz plazen,
E tot quan platz a Joy e a Joven
Hi vey ades, on plus prim la remir ; 
E, quar non vey ab los huelhs so que·m pes, 
Muer de dezir : qu'estranha dolors es 
Qui fug asso, de que·lh sabria bo
  L'aconsegres, mais d'autra re qu'anc fo !
   

IV

Tant m'es a·l cor, que, quan de lieys cossir, 
Selhs que parlon ab me ges no·ls enten,
Mas fatz lor en ab esguardar parven, 
Et ab rire, et ab « oc » e « non » dir ; 
E pas entr'elhs, tristz, ab fin cor cortes,
Pessan de lieys, cum vezer la pogues :
Qu'ieu non ai joy, mas tant quant ab lieys so,
  Ni l'aus vezer, tant en tem mal resso.
   

V
 
Als no puesc far, mas lai on puesc auzir 
De lieys parlar, m'en tornarai corren ;
Quar fis amicx pren gran refranhemen
Quant au sidons lauzar ni enantir,
Ni pot parlar ab selhs cuy platz sos bes :
Quar negus hom tant enemicx no m'es,
Si la·m mentau, qu'ieu no vuelha son pro —
Sevals d'aitan, cum dira sa razo.
   

VI
 
Chansos, vai t'en lai, en cel dous paes 
On la rein' a tan ric pretz conques,
Qu'ab lieys val mais so que alhors es bo,
  Per qu'honra si e·l ric nom d'Araguo.***


Dumitrescu, Maria. Poésies du troubadour Aimeric de Belenoi. Paris: Société des Anciens Textes Français, 1935.
Código: 009,004 Autor: Aimeric de Belenoi Género: Canso Número: IIAissi cum hom pros afortitz

I

Aissi cum hom pros afortitz
Que vol mais ab plus ric de se 
Guerreyar, qu'ab seluy cuy ve
Plus paupre, mi suy enardit
D'amar vos, pros domna valens ;
Quar no·m par bos afortimens 
Qui de luec afortit non trai
  Un ric plazer, quan fort li play.
   

II
 
Contra·l vostre cors qu'es complitz
De totz bes, mas sol de merce, 
M'esfortz cum l'aguessetz de me
En vos servir ab cuenhdes ditz 
Et ab cortes faigz avinens ; 
Qu'ayssi·m par que pro domna vens,
Quan hom de·ls sieus tortz, quan los fay
  Li quier merce, qu'aissi s'eschay.
   

III
 
Quar per us fals fenhens voutitz 
Lausengiers, per cui joys recre, 
Ditz pros domn'e fai manta re
Que par erguelhs a·ls afeblitz ; 
Quar d'els mou lo gualiamens 
Don mor fin' amors e jovens ; 
Per que·s tanh que pros domn'assay
  Selhs que si fenhon parlier guay.
   
IV

Quar per folhs semblans es trahitz 
Leyals cors, on es mais que be ;
Per qu'a bona domna cove
Que conosca ont es noiritz
Enjans, ni fals entendemens ;
Qu'ayssi pueja entre·ls valens
Bona domna en pretz veray,
  Quan guarda que ditz e que fay.

 
V
 
Mas ieu suy volpilhs et arditz 
E fols e savis, quan s'ave,
Cortes ab selhs cuy Joys mante, 
E vilas ab los deschauzitz ;
Quar qui de totz captenemens
Non es, par que sia fenhens
E fals lauzengier fan m'esglay
Quar desmesclan l'amor qu'ie·us ay.
   

VI
 
N'Audiartz es tant avinens,
Adrech' e guaya e plazens, 
Per qu' e·l sieu bendir mos cors jay
  Que totz bes ditz, mostra e fay.


***Dumitrescu, Maria. Poésies du troubadour Aimeric de Belenoi. Paris: Société des Anciens Textes Français, 1935.
Código: 009,006 Autor: Aimeric de Belenoi Género: Sirventes Número: XIVAnc, puois qe giois ni canç

I

     Anc, puois qe giois ni canç
     Ni donars ni servirs 
     Ni pretç ni gent garnirs 
     Ni amoros demans 
     No·i troberon amicx,
     No fo lo segle ricx,
     Ni reinhet fis ni patç.
     Doncs ben es grantç foudatç
Qui non ama totç.

   
II
 
     . . . faitç benestant
     Gent mangiars ni vestirs
     Onrars ni acuglirs
 
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     no fon pechatç,
 
     Ni merces, — so sapcias —,
 
Res, mas bon cors, qe de·l cor mou e nais
Lo faitç per ce es om bons e savais.
   
 
III
 
     Cors es segnorejans
     Sobre tutç los consirs,
     E vesers e ausirs
     Juja·ls faitç e·ls senblans,
     Qe·ls gioves e·ls anticx
     Fai cors francx e enic
     De semblans e de fatç  
     Q'enperis ne reinhatç
Non fan ome grasir, mas cors verais,
Si tot lo vist sa grantç rictatç ni·l pais.

 
IV
 
     A·ls petitç es a·ls grans 
     Es naisers e morirs
     E salvars e perirs
     Comunals, per q'enjans
     Me senbl' e grans fasticx
     C’om cobes, flacs, ni ricx
     Gia sia poestatç ;
     C’a ricor fon donatç
Poders, qe fos de·ls clerges e de·ls lais
Capdels e guitç, e qe pretç no·il fos fais.

 
V
 
     Lai son umelians
     On me fon lo venirs 
     Doutç, e greus lo partirs,
     En Castella, on lans
     Mos avinentç presicx ;
     Non atanh a casticx :
     Mas car a·l franc rei platç
     Bels dictç e fatç presatç,
Qe no cresa sermon don preç abais,
Mas grat, com fe sos avis, bos assaiç.


***


Oroz Arizcuren, Francisco J. La lírica religiosa en la literatura provenzal antigua. Pamplona: Excma. Diputación Foral de Navarra - Institución Príncipe de Viana, 1972.

Edición crítica, traducción, notas y glosario. Versión revisada para Corpus des Troubadours, 2011.

Código: 009,009 Autor: Aimeric de Belenoi Género: Chanson religieuse Número: I
Domna, flor

I
          Domna, flor,
         [frug] d’amor,
      domna senz vilania,
           resplandor
           e color
      de tota cortezia:
           vostr’amor,
           sai, socor
      aicel q’en vos s’en fia,
           tal qe plor
           ne dolor
      non sen, Verges Maria;
  car de vos pres charn humana
  Jesus Christz, qi lav’e sana
  totz vostres amics de mal,
  per confessїon leial.
   
 II          

                     Ric iornal
          aven tal,
      beneita, glorïosa,
           q’a Nadal
            fos engal
      maire, filh’e espoza,
           de reial
            cort captal,
      dona [molt] poderoza,
           un logal
           mi faitz sal
      misericordïoza.
  Q’enois m’es d’aqesta vida,
  car no·i trop — tant es marrida—
  cort ni donna ni segnior
  senz trebail ni senz dolor.
   
 
 III  

          Qui honor
           vol d’amor,
      en vos, domna, entenda;
           qe d’aillor
           ven en plor
           e·il meillor
           fan folor:
      cuidon qe miels lur prenda
           —c’ab sabor
           dans maior—
      e pert cascus sa renda.
  Mas la vostra amistanza
          dona ioi e alegranza,
  e tol ir’e pensamen,
  e fai de paubre manen.
   
 
 V          

                      Ben i pren
           qi enten
      en vos, dousa reïna:
           c’ab iauzen
           pensamen
      son dezirer afina;
           cor e sen
           e talen
      mi donatz e aizina,
           qe viven
           peneden
      ab vera disciplina,
  dona, mos pechatz fenisca
  de tal guiza e delisca,
  c’al iorn derrer mi [men plait]
  ab aicels c’auran ben fait.
   


 VI Seignier, en vos non perisca
                vostre prez e non delisca:
  qe, cant la mortz eis d’agait,
  tuit li cuidar son desfait.


No hay comentarios:

Publicar un comentario