viernes, 5 de junio de 2015

SHUSHANIG GOURGHENIAN [16.205]SHUSHANIG GOURGHENIAN 

Poeta de Armenia, 1876-1927.
DESEO

Quería darte la bienvenida
dentro de mi alma como a un dios,
perdido y agotado por el camino
para oírte llamar a esta tu 
  casa.

Quería restringir
al ruiseñor a un solo
jardín. Y guardar sus cantos
de libertad para mí 
   sola.

Te quería aprisionado
en mi pecho como parte 
del flujo de mi sangre,
el mecer de mis 
    huesos.

Quería cuando yo muriera
mi nombre fuese tallado
en el más duro de los monumentos
tu corazón de
     piedra.


Desire

I wanted to welcome you
into my soul like a god,
lost and road weary
to hear you calling this home.

I wanted to restrict
the nightingale to but one
garden. And keep his free
songs for me
alone.

I wanted you jailed
in my breast as part
of the flow of my blood,
the sway of my
bones.

I wanted when I died
my name carved
on that hardest of monuments
your heart of
stone.

The poem is by Shushanig Gourghenian and it can be found in an anthology called “Love Poems by Women”.
KHÁT VỌNG

Muốn riêng chào đón mình anh
vào hồn em, tựa vị thần lang thang
Rã rời vì lỡ lạc đường
Để nghe anh gọi thân thương là nhà
Và em giới hạn vườn ta
Họa mi chỉ một giọng ca tuyệt vờì
Véo von riêng tặng em thôi
Ươm trong giọng hót một trời tự do

Muốn giam anh giữa tim này
Trong dòng máu chảy đêm ngày triền miên
Trong xương cốt của thân em
Từng khoe yểu điệu dáng tiên gọi mời
Khi em từ giã cõi đời
Muốn tên em khắc sâu vào tim anh
Tim anh là đá luyện thành
Tình đài kỷ niệm chúng mình thiên thu

Shushanig Gourghenian (1876-1927 Armenia)


No hay comentarios:

Publicar un comentario