sábado, 6 de febrero de 2016

ADAM SMALL [18.072]


Adam Small 

Adam Small (nacido en Wellington, Cabo Occidental el 21 de diciembre 1936) es un escritor sudafricano que participó en el Movimiento de Conciencia Negro y otros activismos. Es conocido como un escritor que escribió obras en afrikaans que se ocupan de la discriminación racial y la sátira y la situación política. Algunas colecciones incluyen poemas en inglés, y tradujo al poeta afrikaans NP van Wyk Louw al Inglés. Fue galardonado con el Premio Hertzog en 2012 por su contribución al género del drama. 

Sus trabajos incluyen: 

Poems (undated)
Die Eerste Steen (undated)
Verse van die Liefde (1957)
Kitaar My Kruis (1962)
A Brown Afrikaner Speaks: A Coloured Poet and Philosopher Looks Ahead (1971)
Black Bronze Beautiful: Quatrains (1975)
Oh Wide and Sad Land - Afrikaans Poetry of NP van Wyk Louw translated by Adam Small (1975)
District Six (1986, with Chris Jansen)
Drama (1965): Kanna hy kô hystoe DIE LEWE VAN CHAD CARLTONEl Señor ha barajado

Que el mundo diga lo que diga, pibe
con un faso y un vaso de vino Oem Tas 
ta todo bien amigo, all right vio,
no worry, nada de worry

con un faso y un vaso de Oem Tas 
una buena mina y otras cosas buenas
eh    
que el mundo diga lo que quiera, wey
qué hay con eso
qué hay con eso
qué importancia tiene 
como dicen los ingleses it cuts no ice: me da igual
el Señor ha barajado 
y nos tocó la peor carta de la baraja
es eso, nada más

que nos digan guarangos, villeros, favelados, 
never mind
habemos hijos de Cam y hay hijos de Caín              
así que compadre está todo all right vio,
no worry, que para qué

Traducción de Jan de Jager
Die Here het gaskommel

lat die wêreldma’ praatpêllie los en vas
‘n sigaretjie en ‘n kannetjieOem Tas
en dis all right pêllie dis all right
onskannie worry nie

‘nsigaretjieen ‘n kannetjieoemtas
en ‘n lekkermeid en lekkerannerdinge
oe!
lat die wêreldma’ praatpêllie los en vas
watdaarvan
watdaarvan
watmaakditsaak
soos die engelsmansalsê it cuts no ice
diehere het gaskommel
en die dice het verkeerdgeval vi’ ons
daai’s maar al

solathullema’ sêskolliepellie
nevermind
daar’smoskinners van Gam endaar’skinners van Kain
sodis all right pêllie dis all right
onsmoenie worry nie
DOEMANIE

’n Proefiet van Jesus djỳ?
’n proefiet?
djy moet djou palys-hys
djy moet djou aeroplane-motorkar
djy moet daai kamma sêd smile van djou
en djou tears
en djou woerawarra op die pulpit
moet djou skorrelsvol braai-atappels en – vleis?

djou hys ’n woestyn? nou sal mens djou verbeel!
en hoe lyk dit moet djou kale pote vi’ daai streamline ding
hoe lyk dit moet djou toega vi’ die vel van ’n kameel
hoe lyk dit moet daai skorrelsvol vi’ sprinkane en wille hiening?

From: Kitaar My Kruis
Publisher: HAUM, Pretoria, 1961
PREACHER

you a Prophet a Jesus? 
a prophet? 
you wit yo palace-house? 
you wit yo airmobile? 
you wit that kinda sad smile a yours? 
an yo tears 
an yo huffanpuff up onna pulpit 
an yo plate piled high wit braaivleis pertaties an meat?

yo house the desert? boy! folks is really gonna think you summin! 
an how ja like yo bare lil feet f’ that streamline thing 
how ja like yo camelskin toga 
how ja like ya plateful locust an wile honey?

© Translation: 1997, Mike Dickman
From: The Lava of this Land: South African Poetry 1960-1996

KÔ, LAT ONS SING

Vrinne
lat ons die Bybel oepeslaan
en lat ons daaryt lies –
o Allahoegste Gies
lat hierie woorde na onse harte gaan! –
yt die twiere boek van Mosas
yt die Exoras
yt die viere hoefstuk die ee’ste en die twiere verse –
o God
maak vi’ ons lig moet hierie woorde soes moet kerse! –

toe antwoord Mosas en hy sê: ma’ wat
as hulle my nie glo, nie aan my woorde vat
as hulle sê die Here het nie ga-appear aan my?

ma’ die Here sê vi’ hom: djy sal djou mense lei
wat’s in djou hand?
en Mosas sê: ‘n staf

nou vrinne
dit was al wat hy gahad het
hierie man van God
’n staf
’n dooie stok
en boenop het hy nog gahakkel ok

ma’ die Here het toe lank moet hom gapraat
oor hoe hy moet daai kierie doodgaslaat
het die Egiptenaar
en Mosas het sy groote kop lat hang
en toe
toe skielak was daai selfde kierie in sy hand ’n slang!

nou vrinne
die Here het gabring
aan my sy wonnerwerke oek so
hy het gavra wat’s in my hand
en vrinne
in my hand was my kitaar

kô, lat ons sing

From: Kitaar My Kruis
Publisher: HAUM, Pretoria, 1961
COME, LET US SING

Friends, 
let us open up the Good Book 
and read from it –
o Mos Holy Spirit 
let these words go right t our heart –
from the secon book a Mosas 
from Ex’dus, 
fourth chapter, firs an secon verse –
o God 
make for us with these words a light as that of candles! –

an Mosas answered an he said: but what 
if they don b’lieve me, don take up my words 
if they say the Lord didn’t never appear t me at all?

but the Lord said: you shall lead your people 
What is in your hand? 
an Mosas said: a rod.

Now friends 
twas all he had 
this man o God 
a rod 
a great dead stick 
an on top of that he was also a stamm’rer

but the Lord spoke with him at length 
how with that stick he had stricken dead 
the Egyptian 
an Mosas let his great big head hang down 
an 
an sunly that selfsame rod was become a serpent!

Now friends 
even unto me has the Lord brought 
his wonderworks 
he has asked me what is in my hand 
an friends 
in my hand is my guitar

come, let us sing

Translation: 1997, Mike Dickman
From: The Lava of this Land: South African Poetry 1960-1996


  

DIE HERE HET GASKOMMEL

Lat die wêreld ma’ praat pêllie los en vas
’n sigaretjie en ’n kannetjie Oem Tas
en dis allright pêllie dis allright
ons kannie worry nie

’n sigaretjie en ’n kannetjie Oem Tas
en ’n lekker meid en lekker anner dinge
oe!
lat die wêreld ma’ praat pêllie los en vas
wat daarvan
wat daarvan
wat maak dit saak
soes die Engelsman sê it cuts no ice
die Here het gaskommel
en die dice het verkeerd geval vi’ ons
daai’s maar al

so lat hulle ma’ sê skollie pêllie
nevermind
daar’s mos kinners van Gam en daar’s kinners van Kain
so dis dis allright pêllie dis allright
ons moenie worry nie

From: Kitaar My Kruis
Publisher: HAUM, Pretoria, 1961THE LORD HAS ROLLED THE BONES

Let the worl talk pallie if it wants to fast an loose 
a cigarette, a can Oom Tas 
an s’alright buddy s’alright 
we don’ give a damn

a cigarette, a can Oom Tas 
pretty chick, pretty other stuff too 
oh ja! 
let the world talk frien’ if it wants to fast an loose 
so what 
so what 
what diff’rence does it make 
like th’ English oke says cuts no ice 
the Lord has rolled 
an’ the bones jus don’ have our number 
is all

so let them say skollie pallie 
ferget it, never mind, 
it’s jus there’s children a Ham an children a Cain 
s’okay my frien’, s’alright 
let’s jus don’ worry

Translation: 1997, Mike Dickman
From: The Lava of this Land: South African Poetry 1960-1996
No hay comentarios:

Publicar un comentario