viernes, 15 de octubre de 2010

ZHIVKA BALTADZHIEVA [1.518]Zhivka Baltadzhieva 

Zhivka Baltadzhieva es una poeta bilingüe que nace en Sofia, Bulgaria, en 1947. En 1971 se licencia en filología búlgara y rusa por la Universidad de Sofia “Kliment Ohridski” y trabaja primero en la Radio Nacional y más tarde en la revista literaria Plamak. Vive permanentemente en Madrid, España desde el año 1990. Es Doctora en Filología Eslava y Lingüística Indoeuropea y casi dos décadas ha sido profesora en la Universidad Complutense. Actualmente dirige Colección Ala Este, Amargord Ediciones. Su obra de los últimos 20 años está simultáneamente escrita en sus dos idiomas – el búlgaro materno y el español que la ha acogido. Es autora de varios libros de poesía, guiones de cine documental, ensayos, traducciones a búlgaro y a español. Entre sus poemarios destacan los bilingües Sol y Fuga a lo Real (editados en España) y los publicados en Bulgaria Nunca. Otros poemas (Finalista al Premio Nacional de Poesía Iván Nikolov), Mitologías Apátridas, Iluminación Diurna, Nudo Solar () Ha traducido a español obras de importantes autores búlgaros como Hristo Botev, Poesía (Premio Nacional de Traducción, 2014), Blaga Dimitrova

Espacios (Premio Nacional de Traducción, 2008), Nikolay Kantchev, Antón Dónchev… Y ha trasladado a búlgaro obras de F. G. Lorca, M. Hernández, M. Benedetti… En Bulgaria su obra poética ha sido distinguida (entre otros) con el Premio Nacional Lengua Materna, Premio Nacional al Mejor Primer Poemario y el Premio Nacional de Poesía Dimcho Debelianov. En 2012 The International Poetry Translation and Research Centre la nombra Mejor Poeta del Año. Y en 2015 recibe en Madrid la Distinción del Fondo Poético Internacional Poetas de Otros Mundos. Sus poemas han sido traducidos a varios idiomas e incluidos en importantes antologías de la poesía actual, editadas en Bulgaria, España, Serbia, Polonia, Estados Unidos, China…


Baltadzhieva compone una poesía muy esencializada que surge a partir de elementos sencillos, pero vitales, fragmentos de la memoria propia que se funden con el mito, con lo amado y lo terrible y las figuras de otros creadores que forman parte de su ser. Algunos críticos encuentran su obra atípica para la tradición literaria búlgara. Otros hablan de una forma de expresión muy personal que fusiona lo hondo del Yo con el latiente Infinito; de poética del estoicismo; de una voz lírica irreverente, turbada y perturbadora donde los múltiples cambios multidireccionales, operados en el significado de la palabra, representan la metamorfosis desde su propio interior y nos entregan un mundo en constante cambio de signo.DIVINA COMEDIA


Cada vez más conectados, pululando
entre nuestras heridas
y las que asestamos nosotros.

Cada vez más conectados y más ocupados
en que nos toque nadie,
y menos con la mirada.

Cada vez más conectados, más
hacia las hormigas. ¿Hacia dónde excavamos
en el universo plano?

Invisibles
y (¿acaso?) inexistentes
multimillones de perdidos.

¿En la ciudad?
¿En el campo?
¿En el cielo?

¿Infierno?

No me encuentro en mí misma.БОЖЕСТВЕНА КОМЕДИЯ

Все по-свързани, пърхащи
над собствените си рани
и тези, които сами нанасяме.

Все по-свързани и загрижени
някой да не ни докосне,
най-вече с поглед.

Все по-свързани, все по
към мравките. Накъде ли дълбаем
в тази плоска Вселена?

Незабелижими
и (нима) несъществуващи
многомилиони залутани.

В града?
В природата?
В небесата?

Ад?

В самата себе си не се намирам.
CANCIÓN ÚLTIMA

A Miguel Hernández

¡El ser humano, oh, el ser humano! La divina criatura.

Qué mísero, y triste, y hermoso, y único, qué mío.
Me traspasa como si fuera la convulsión febril del Universo,
la incertidumbre en persona,
la asfixia de la felicidad, el último adiós de la vida,
un infinito día soleado con los tobillos voladores hechos de sal y de arena.
Irreparablemente frívolo e impostor, y doliente, peligroso,
devoto como perro labrador,
su propio cuerpo atraviesa y no se da cuenta. No se da cuenta.
Y todo él herida sigue hiriendo. Estoy sangrando yo
y te desangro, mi amor, te hiero, seas quien seas en el latido este, este pulso, esta muerte, gruñido, chapoteo y hervor,
mudez, en donde yo te amo y en sus tormentas el ensueño me voltea.
¿Dónde termina, me pregunto, este soplo, este respiro
tan inmenso, tan imperceptible?
¿Tan frívola y razonable, tan impostora y sangrante, peligrosa,
la única salvación,
a quien vivo y me arrodillo ante él, de bruces caigo y lo miro
más altiva que la nube alta?
¿Quién es él, quién soy yo en el azul de las arterias hinchadas?

El ser humano,

la cabeza agachada en la orilla de las constelaciones raedizas,
hecho un ovillo, un embrión en la matriz de una lágrima escueta,
el que muere, el que aman,
de quien pasan, pasan, pasan. El alucinado.
Bajo el látigo de las ortigas del vacío.
Mortal, enamorado y confuso…
El infinito que irradia ternura
entre estrellas y la indolencia acelerada,
entre las rozas, las gramíneas, los limoneros
y las higueras, el tomillo, las hogueras,
entre los tamarindos y las lilas,
que van y vienen, van y vienen. . .

Mortal, enamorado y confuso…

Y mi amor se queda
sin vocablos.
ZHIVKA BALTADZHIEVA Y FERNANDO SABIDO SÁNCHEZ
ПОСЛЕДНА ПЕСЕН

На Мигел Ернандес

Човекът, о, човекът!

Колко жалък и колко тъжен и прекрасен, мой единствен,
минава като тръпка, като тъмната тревога на всемира
през кръвта ми,
като задъхване от щастие, като последно сбогом от живота,
един безкраен слънчев ден с летящи глезени от сол и пясък.
Непоправимо лекомислен и измамен, болящ,
опасен, предан като куче,
минава той през собствената си вселена
и не забелязва, не, не забелязва. И целият е изранен,
а продължава да нанася рани.
И изранена съм,
a те ранявам, мили, ти, който и да си, в това туптене, пулсиране,
умиране, ръмжене, рокот
и немота, където те обичам и мечтата в свойта буря ме подмята.
Къде пресеква, питам, тоя дъх, това излъхване
огромно и несетно?
Такава лекомислена и разсъдлива, измамна и кървяща,
и опасна, единствено спасение
и жалка
кого живея и пред него коленича, и падам ничком
и го гледам отвисоко?
Той кой е и коя съм в синевата на набъбналите вени?
Човекът
на брега на ронещите се съзвездия глава отпуснал,
свит на кълбо, свит като ембрион в утробата на своята сълза,
умиращ и възлюбен, и отминат. Лъган, лъган.
сияещ дни и нежност, безконечен
сред ябълките, розите и троскота, цъфтящите лимони
и смокините, и мащерката, репеите, лобода,
житата, къклиците гъсти, лавъра,
помежду люляци и тамаринти,
които си отиват
и се връщат.

Умиращ и възлюбен и зачеван...

И чувството ми
вече няма думи.CONCEPCIÓN INMACULADA

Hemos descifrado la Biblia.

Hemos llegado al Principio.
Se ha escrito el verbo.
Empieza el Génesis de la Autorreproducción.
Fabricación controlada y cómoda
en vez de esta incierta, dolorosa
Creación.

Y ¿qué creará? el Hijo no-Único,
diseñado a medida
mía y de este mundo,
sin incógnitas gestado,
huérfano de Más Allá

en los vertederos de la inmortalidad.НЕПОРОЧНО ЗАЧАТИЕ

Разшифровахме вече Библията.

Стигнахме до началото.
Думата е изписана.
Започва ерата на Авторепродукцията.
Контролирано и удобно Производство
вместо това болезнено и неясно
Сътворение.

И какво ли ще сътвори синът неЕдинствен,
износен без неизвестност утробна,
проектиран по мярка,
моя и на тоя свят,
сирак на Отвъдното

в сметищата на безсмъртието.
EL CORREDOR DE NOÉ

Australia reserva un área de 2,800 Km.
a lo largo de su costa este
para facilitar la migración de las especies, forzada
por el cambio climático. Lo definen como un espacio

libre de interferencias antropogénicas.

Un corredor biológico.
Exportará biomasa /¿Vida? ¿Comida?
¿Combustibles? ¿Genes?/ a áreas faltas
de ¿pasado? ¿futuro? ¿hoy?

¿Un Arca de Noé? ¿Sólo viable
sin él?

¿Sin conciencia?

¿Sin soñar?

¿Sin equivocarse?ИВИЦАТА НА НОЙ

Австралия заделя една ивица от 2,800 км
по продължение на източния си бряг
да улесни миграцията на видовете, предизвикана
от климатичните промени. Пространство

свободно от човешка намеса.
Биологичен коридор.

Ще привнася биоматерия / Живот? Храни?
Горива? Гени?/
в пространства, където изчезват
минало? бъдеще? днес?

Новият Ноев ковчег? Само възможeн
без Ной?

Без съзнание?

Без сънуване?

Без грешна стъпка?
GENERADORES EÓLICOS EN ARAGÓN

Miles y miles de generadores eólicos…

En el paisaje de Aragón. Y en todas partes.
Limitados campos electromagnéticos
que con cada molécula de metal y cemento
aspiran ser el centro del Universo.

Parece la marcha de una invasión extraterrestre.
Y sus alas de molinos
simplemente son picos que perforan la imagen
y la mirada que la crea.

Es curioso o extraño:
plateados milanos insaciables
sobre las laderas rojas, grises, blanquecinas,
sistemáticamente picotean el costado
de Prometeo.

Miles y miles de generadores eólicos…

Omnívoras tráqueas de tres picos
de nuestra hambre.

¿De qué?ГЕНЕРАТОРИ НА ЕОЛОВА ЕНЕРГИЯ В АРАГОН


Хиляди и хиляди еолови генератори

в пейзажа на Арагон. И навсякъде.
Ограничени пространствено електромагнитни полета
които с всяка своя молекула от метал и цимент
се чувстват центъра на един космос.

Сякаш вече маршируват извънземните тук.
И крилете им на вятърни мелници
са клюнове всъщност, кълват картината
и погледа, който я създава.

Любопитно и странно:
сребърни ястреби, неутолими,
над червените, сиви, белезникави ридове
системно кълвът гръдния кош

на Прометей.

Хиляди и хиляди еолови генератори.

Трахеи триклюни
на нашия глад.

За какво?
GOYA.
LA QUINTA DEL SORDO


18 robots SWORDS, 18 soldados cibernéticos,
entran este abril en acción. Máquinas de matar autónomas.
Con una super ametralladora neutralizan
al enemigo.

El periódico no da detalles. Pero pronto gatearán
por todas las páginas Web.

Otra dolorosa pintura negra para la Quinta del Sordo,
el hábitat de nuestro ser.

Asmodeas, Aquelarres, interactivos algoritmos
de Fusilamientos del Dos de Mayo y descargas de mamelucos
desde Lasca y Perperikón hasta YONIVERSO,
la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
de Sevilla.

El átomo humano. Un programa que evoluciona por sí mismo,
desintegrándose a asesino y asesinado.

Duelo a garrotazos interior.

El sueño de la razón produce monstruos.

¿Y el sueño en la razón?ГОЯ
КЪЩАТА НА ГЛУХИЯ


“18 робота SWORDS, 18 кибернетични войника
влизат в действие този април. Автономни машини убийци.
С нова супер картечница
неутрализират врага.”

Вестникът не предлага подробности. Но скоро ще плъпнат
по всички страници Web.

Друга боляща черна картина за Kъщата на Глухия, домът
на нашето аз.

Демони, Събори на вещици, интерактивни алгоритми
на Разстрели на Втори Май и взривни гърмежи на мамелюци
от Ласка и Перперикон до YONIVERSO,
Международното Биенале на Съвременното Изкуство
в Севиля.

Човешкият атом, авторазвиваща се програма
на разпадането в убит и убиец.

Двубой със сопи в най-вътрешното.

Сънят на разума ражда чудовища.

И сънят в разума?
BREVE HISTORIA BÚLGARA

Sobrevivimos, sobrevivimos, siempre sólo sobrevivimos.

Sobrevivimos a los bizantinos.
Sobrevivimos a los otomanos.
Sobrevivimos a los rusos.
A los fascistas, a los comunistas.

Sobreviviremos a los nuestros,
a los ajenos, a los vuestros.
Dolor con labios apretados de cal y añil sin sombra.

Sobrevivimos, sobrevivimos, sobrevivimos.

Precedente histórico
milagro de los milagros.
¿A qué más fuerzas
-oscuras y luminosas-
no subsistimos?

Supervivientes, supervivientes, supervivientes: ni vivos,
ni muertos.

Silabea la luna roma:
¡Ni muertos!

Ni muertos siquiera
para albergar esperanza

de resucitar.КРАТКА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
Все оцеляваме, оцеляваме, оцеляваме.

Оцеляхме от византийците.
Оцеляхме от отоманците.
Оцеляхме от руснаците.
От фашистите. От комунистите.

Ще оцелеем от нашите,
от чуждите, от вашите.
Болка, стискаща устни от вар и синка.

Все оцеляваме, оцеляваме, оцеляваме.

Прецедент исторически,
чудо на чудесата,
от какви ли не сили,
и тъмни и светли,
сме оцелели.

Оцелели, оцелели, оцелели – ни живи,
ни умрели!

Срича месецът щърбав:
Ни умрели!
Ни даже умрели.
Та надежда да храним

за възкресение.
TEORÍA GENERAL DE LA RELATIVIDAD


¿Si todos los cuerpos se atraen
cómo es posible
que el Universo se expanda?

¿Y la fuerza oscura de Einstein?
¿La destrucción? ¿La muerte?
¿La desintegración?

¿Nos extendemos?
¿Y todo lo abrazamos
por fin?

La Teoría de la Relatividad
y el telescopio de Hubble
algún día acumularán

sus mínimums de datos que confirman
que la muerte
y todo este esperpento de procesos químicos
solamente nos hacen
omnipresentes,

materia oscura.
Noventa y tanto % del infinito.

Pero, Dios,
sin el menor recuerdo de que
un día,

en invierno, o a finales de julio

fuimos por alguien
febrilmente

amados.ОБЩА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА


Ако всички тела се привличат,
как така
Всемирът се разширява?

И тъмната сила на Айнщайн?
Разрушението? Смъртта?
Разпадането?

Нима ние се разпростираме?
И прегръщаме всичко
най-сетне?

Теорията на относителността
и телескопът на Хъбъл
някой ден

ще натрупат своите минимуми от факти,
доказващи, че смъртта
и целият този потрес от химични рекции
само ни правят
вездесъщи,

тъмна материя,
95 % от безкрайността.

Но боже,
без ни най-малкия спомен,
че един ден,

през зимата, или в края на юли,

бяхме за някого
непосилно

любими.
*


Preparar nuestro equipaje,
las maletas, los sombreros, los visados,
desearnos muy buenas noches, irnos, ir a otro cuarto,

otro barrio y otra ciudad, distante,
bajo otro sol, otra galaxia y otro tiempo,
otra intemperie,
cúmulo de estrellas diferente, otro sinfín,
paralelo o simplemente interior.

Ya estamos agotados. De palabras.
Del silencio, que se nos echa,
de lo dispuesta que está, y desde siempre,
a caer la noche.
Del verano siempre somnoliento. Y qué lento es
el consciente
que en su mirada envuelve todo.

Y qué rápido
este instante coge su maleta
y jamás vuelve.

Y se queda alguien o algo
solo. A amarle. A amarle para siempre.

Mientras, hasta la eternidad no es eterna.
*


Да си вземем шапките,
да кажем лека нощ,
да идем в друга стая,

в друго някое предградие,
в друг град,
във друга слънчева система,
в друго измерение
и друго време.

Изтощени сме. От приказки.
И от мълчанието, станало ни същност.
От охотата, с която дълга нощ се спуща.
Колко сънно лято е. Съзнанието
колко бавно времето обгръща.
Колко бързо
тоя миг си взема шапката

и никога не се завръща.

А остава някой сам
да го обича дълго още.

Докато, дори и вечността не трае вечно.


De "Fuga a lo real", Amargord, 2012, edición bilingüe (búlgaro, español)
TEORÍA GENERAL DE LA RELATIVIDAD


¿Si todos los cuerpos se atraen

cómo es posible
que el Universo se expanda?
¿Y la fuerza oscura de Einstein?
¿La destrucción? ¿La muerte?
¿La desintegración?
¿Nos expandimos?
¿Y todo lo abrazamos
por fin?
La Teoría de la Relatividad
y el telescopio de Hubble
algún día acumularán
sus mínimums de datos que confirman
que la muerte
y todo este esperpento de procesos químicos
solamente nos hacen
omnipresentes,
materia oscura,
noventa y tanto % del infinito.
Pero, Dios,
sin el menor recuerdo de que
un día,
en invierno, o a finales de julio
fuimos por alguien
febrilmente
amados.

*


METAMORFOSIS


Las cosas que sueñas se cumplen a veces.
Y las sobrevives.
Ocurren simple y llanamente.
En mitad de un gesto habitual irrumpen.
¿Y ahora?, te preguntas. Pero sólo es un instante
el pánico.
Después todo sigue su corriente. Como siempre
la hierba se regenera del frío y del invierno, y tú
sigues mortal
y
mortal.


*Se acrecienta lo que no está

a la vista.
Casi se puede afirmar
que el misterio tenía una descripción total
y un nombre
alternativo. Pero
¿cómo era?
Un paisaje febril en la calima
de la emoción.*


Tengo una palabra de invierno en mis venas,

un coágulo
que avanza y avanza. Un desluminador,
una lámina de oro negro nanoestructurada,
que absorbe toda la luz. Una palabra falta de cariño,
una palabra autista. Con la frente sangrante golpea los muros.
Se agita. Se agita. Se funden las contraventanas azules
del recuerdo y de lo imaginado en su dolor. Solo la sierpe
sigue siendo un rayo que se dispara, amarillo e inmediato,
en el umbral.


FOTOGRAFÍA DIGITAL


Sentada en un banco en la sombra,

en la plaza empedrada de la iglesia de San Demetrio,
en Sliven, mi ciudad, mi paisaje genético,
siento el sol y el aguacero
de lo que ya ha pasado, de lo que pasará.
Aunque nunca pudo ser pronunciado mi amor
y tampoco mi amargura,
las nubes, los árboles, las blancas paredes de las casas
de antaño,
los nuevos edificios de cristal y plásticos inteligentes,
las pequeñas flores que burlan el pavimento,
los sobresaltados pájaros del horizonte,
los transeúntes y los ausentes
silabean su fervor sin darse cuenta.
Solo que la piel de la vida y de la muerte se eriza.
Y entonces, el aire sopla levemente

y apacigua el paisaje.

Selección y traducción de Eva Davidova:


Homero

Adivinando
he dejado de ver.

Y ahora me despierto
en el ojo
de otro.

Hasta el dedo
que me quita la lágrima encendida
es suyo.

Se quema.

Y arde.
Y tanto me duele

que canto.

Para no sentir.Homer

Anticipating
I stopped seeing.

And now I wake up
in somebody else’s
eye.

Even this finger,
erasing the fire
of my tear
is his finger.

It burns.

Hurts so much,

And I sing.

To stop feeling.ОМИР

Гадаейки
престанах да виждам.

И сега се събуждам
в окото
на друг.

Даже този пръст,
който изтрива огъня
на сълзата ми
е негов.

Гори.

И толкова
ме боли,

че пея.

За да не чувствам.¿Ser o ser?

Esa es la cuestión.

Un ser entumecido, hecho cuchillo
para rajarse a sí mismo,
dejar de gritar

amor.Ser o ser.

To be, or to be?

That is the question.

One numb being, turned knife
To slash himself,
To stop screaming

love.To be, or to be.

Да бъдеш или да бъдеш?

Това е въпросът.

Създание вкочанено,
в нож превърнато, да се прорежеш,
да спреш да виеш
любов.

Да бъдеш или да бъдеш.Ulises

A la playa de Ítaca
me trajeron dormido,
un cuerpo inerte sólo.

Primero
no me reconocieron
y después nadie me preguntó
nada.

He matado a los pretendientes.
Y más

no tengo que navegar.

No tengo que inventar.
No tengo que inventarme.
No tengo que ser
otro.

No tengo que ser.

Ni siquiera yo
sueño con Odiseo.

Mi fuga
a lo real

se ha cumplido.Ulysses

In my sleep I was brought
to Ithaca’s shore,
a motionless body alone.

At first
nobody knew me.
And then nobody asked
anything.

I killed the suitors.
No longer

I have to sail through storms.

No longer to invent
No longer to invent myself.
To invent anything.
To be someone
else.

I don’t have to be.

Not even I dream
about Ulysses.

My escape
into reality

is completed.ОДИСЕЙ

Спящ ме довлякоха
на брега на Итака,
само тяло инертно.

Първо
не ме познаха.
И после никой не ме попита
нищо.

Убих претендентите.
Вече

не трябва да плувам през бурите.

Не е нужно повече да се измислям.
Да измислям.
Да бъда
друг.

Да бъда.

Ни дори аз сънувам
Одисей.

Сбъдна се
моето бягство

в реалността.Los pormenores son lo más importante…

Una carta olvidada en el bolsillo e ilegible
después de pasar por la lavadora,
la mirada en la que no me he fijado,
la voz de lo no dicho, el aliento del campo temblando
en resonancias momentáneas,
el cotidiano y único rostro de mi madre que se ha ido.

Los pormenores son lo amado.

Cada vez quedan menos en este mundo civilizado.
Industria, grandes cantidades de lo mismo.
Y ni gota de lo otro. Pensaba el retrato
del exánime dedo meñique de tu mano izquierda
en el museo de los más íntimos recuerdos,
pero reproducirán mi mente y mi corazón huidizo

y no sé dónde protegerte.The details are the most important…

The letter in the pocket, forgotten and unreadable
after laundry and tumble dry,
the gaze I looked through, and passed by,
the voice of the unuttered,
the breath of a field, shaking in instant reactions,
the everyday, and only, face of my mother, who is gone.

The details are what we love.

There are fewer and fewer of them in this civilized word.
Industries, huge amounts of the same nothing.
And not a drop of the other. I was thinking the portrait
of the exhausted little finger of your left hand
in the museum of the most intimate memories,
But someone will reproduce my mind, my heart too,

And I don’t know where to shield you.Подробностите са най-важното…

Писмото, забравено в джоба, неразчетимо
след като е преминало през пералнята,
погледът, който отминах без внимание,
гласът на неизреченото, дъхът на полето трептящо
в светкавични отзиви,
всекидневното единствено лице на майка, която си отиде.

Подробностите са което обичаме.

Все по-малко остават в света цивилизован.
Индустрия, несметни количества от все същото.
И ни капка друго. Мислех портрета
на изнемощялото малко пръстче на лявата ти ръка
в музея на най-интимните спомени,
но ще репродуцират моят ум и сърцето ми

и не зная къде да те съхраня.Hileras de letras I

Hileras de letras, pequeñas columnas volátiles,
hormigas omnívoras,

agarradas al sentido y la emoción.

Negras cadenas
¿hacia dónde?

Las sombras invertidas traspasan las ondas,

los espejos del vacío
¿hacia dónde?

Un paréntesis de tiempo en el tiempo.

El bucle del verso propaga luz e imagina oscuridades
por los cuatro costados.

¿Hacia dónde?

Cada vez más velozmente cortan los mundos
los versoalas de corneja.

Hay tanta lejanía
en el soplo de los abanicos negro-blancos

¿hacia dónde?STRINGS OF LETTERS I

Strings of letters, small fickle columns,
omnivorous ants,

clutching to the sense and sentiment.

Black chains
to where?

The inverted shadows cross the ripples,
the emptiness’ mirrors
to where?

A parenthesis of time in the time.

The loop of the verse spreads light and imagines darkness-es
through and through.

to where?

The crow’s wing-verses, each time faster, are slicing the worlds.

There is so much remoteness
in the blow of the black-and-white fans

to where?ВЕРИГИ ОТ БУКВИ I

Вериги от букви, миниатюрни въздушни колони,
всеядни мравуняци,

вкопчени в чувството и смисъла.

Черни вериги
накъде?

Обратните сенки прекосяват вълните,

огледалата на празнотата.
Накъде?

Отрязък време във времето.

Кривата на стиха
излъчва светлина и си представя мрак

във всички посоки.

Накъде?

Все по-задъхано разкрояват просторите сврачите стихокриле.

Има толкова далечност
в свистенето на ветрилата черно-бели.

Накъде?Ovidio mira el Danubio.

El agua confusa fluye lenta
hacia el Mar Negro, hacia el Ponto.

Queda poco.

La llanura de los dos lados es un melocotón
partido

y la vertiente del río
parece ser la semilla, la costilla del devenir,

la lanceta fría.

Todo es forma,
todo informe

e inclemente.Ovid looks at the Danube.

Unsettling water slowly flows
towards the Black Sea – the Pontic

There is little left.

The flatland at the sides resembles a bisected
peach

and the riverbed is like the pit, the rib of the upcoming,

the cold knife.

Everything is a form,
Everything formless

and merciless.Овидий гледа Дунава.

Напредва бавна водата смутна
към Черно Понтийско море.

Малко остава.

От двете страни равнината е праскова
сцепена по средата

и течението на реката
костилка, ребро на идещо,

нож студен.

Всичко е форма,
всичко безформено

и безпощадно.ORFEO

Me devuelven a Eurídice
pero no podré ver su sombra.

Me devuelven a Eurídice
pero sin la memoria del amor
que baja al infierno.

Me devuelven a Eurídice
pero sin camino de ida y vuelta
¿adónde? ¿y a quién?
¿Cómo encontrarme?

¿Soy la lira que arrancan
con dientes y uñas
las bacantes?

Sin recuerdos
no veo la luz
de la que me hablaron los dioses del Tártaro
y los rayos – sortilegios
de la escritura.

Me devuelven a Eurídice.
¿pero en qué dirección
me siguen sus pasos?

Descendí al fondo de mí mismo
y me echaron.
Sin sombra.
Sin mirada.

Hasta mi sangre
quema
en la herida de Otro.

Nada sufro.

Y canto.

Porque no siento.ORPHEUS

They give me back Eurydice
but I won’t see her shadow.

They give me back Eurydice
but with no memory of that love
descending into hell.

They give me back Eurydice
but with no way to and from
where? and to whom?
How am I to find myself?

Am I the lyre torn
by teeth and nails
of Bacchus women?

Without memories
I don’t see that light
the Tartar gods had spoken of
nor the rays – a sortilege
of script.

I am given back Eurydice
but in what direction
her steps will follow mine?

Descending down to my deepest me
I was thrown out.
With no shadow.
With no gaze.

Even my blood
is burning
in the wound of the Other.

I suffer nothing.

And I sing.

Because I don’t feel.ОРФЕЙ

Връщат ми Евридика.
Но няма да видя нейната сянка.

Връщат ми Евридика.
Но без спомен за любовта,
която слиза в ада.

Връщат ми Евридика.
Но без пътя на отиване и връщане.
Къде? Кой?
Как ще се намеря?

Аз ли съм лирата? Със зъби и нокти
ми изтръгват вакханките
тъмните струни.

Без памет
не разпознавам светлината,
за която говореха боговете на Тартара
и заклинателните светкавици
на писмената.

Връщат ми Евридика.
Но в коя посока
ме следват нейните стъпки?

Слязох на собственото си дъно
и сега съм изхвърлен.
Без сянка.
Без поглед.

Дори кръвта ми
гори
в рана на Друг.

Не страдам.

И пея.

Защото не чувствам.

Traducciones de Francisco Larios2 comentarios: